Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 • Promocijas darba aizstāvēšana
  Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs
  Anda Batraga
  16.12.2014

  Promocijas darba aizstāvēšana 2015. gada 3.februārī plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā.

 • Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija" studentu ikgadējais mācību brauciens
  LU EVF Starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas programmas studenti
  16.12.2014

  Novembra nogalē Starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas bakalaura studiju programmas 3. un 4. kursa studentu pārstāvjiem tika dota lieliska iespēja doties studiju braucienā uz LU Ekonomikas un vadības fakultātes partneruniversitātēm Vācijā un Austrijā.

 • Promocijas darbu aizstāvēšanas
  Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs
  Kristīne Bērziņa
  15.12.2014

  LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbus doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs Sandra Heiden un Klaus Venus.

 • LU Ekonomikas un vadības studentu Start-Up panākumi
  Ilona Baumane-Vitolina pasniedz LU EVF simpatijas Balvu SMU Eco Bubble no Vilanu vidusskolas

  Šogad 11 LU Ekonomikas un vadības studentu komandas piedalījās Start-up konkursā, kas norisinājās kopā ar Junior Achievement – Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) Vislatvijas Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Ziemassvētku gadatirgu.

 • ISEP (The International Student Exchange Program) ir lieliska iespēja studēt vienu semestri kādā no ASV universitātēm.

  ISEP programmas stipendija sedz mācību maksu un dzīvošanas izmaksas, bet ceļa un sadzīves izdevumi būs jāsedz pašam. Pieteikšanās ISEP apmaiņas programmai notiks līdz 1.janvārim.

 • Tūrisma un ilgtspējas laboratorijas atklāšana
  Zinātņu prodekāne Džineta Dimante

  Piektdien, LU Ekonomikas un vadības fakultātē (EVF) notika Tūrisma un ilgtspējas laboratorijas atklāšana, kurā piedalījās bakalaura, maģistratūras un doktorantūras studenti, lai izzinātu iespējas kopēju pētniecības aktivitāšu veidošanā, kas ir pieprasītas no tūrisma uzņēmumu un organizāciju puses.

 • Jauno uzņēmēju finansēšanas iespējas un priekšrocības

  15.decembrī plkst. 12.30.-14.00 Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē 308.auditorijā notiks vieslekcija, kurā par jauno uzņēmēju finansēšanas iespējām un priekšrocībām, kuras piedāvā Latvijas Attīstības finanšu institūcija ALTUM, stāstīs kredītprojektu vadītāja Ieva Zabrauska-Gailīte."