Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 
 • Aicina uz starptautisko konferenci „Uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstības jaunie izaicinājumi – 2014”

  Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē (LU EVF) no 8. līdz 10. maijam notiks gadskārtējā starptautiskā zinātniskā konference „Uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstības jaunie izaicinājumi – 2014” (New Challenges of Economic and Business Development – 2014)

 • Baltijas-Vācijas sadarbības tīkla „Starptautiskās finanses” metodiskais seminārs

  No 08. līdz 11. aprīlim mācībspēki no LU Ekonomikas un vadības fakultātes, Tartu un Vitautas Magnus universitātēm piedalījās metodiskā seminārā Zīgenes universitātē projekta „Baltijas-Vācijas sadarbības tīkla „Starptautiskās finanses”: studiju procesa un pētnieciskās ekselences veidošana” ietvaros.

 • Promocijas darbu aizstāvēšana 27.maijā
  Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs
  Promocijas padomes sekretāre Dr.oec., asoc.prof. A.Batraga
  22.04.2014

  2014. gada 27.maijā plkst. 15.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Ilona Dubra Tēma: „Inovācijas Baltijas valstīs un to ietekmējošie faktori”.

   

 • Noskaidroti Skolēnu mācību uzņēmumu Biznesa plānu konkursa finālisti

  Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement – Young Enterprise Latvija sadarbībā ar Swedbank un Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti gadskārtēji organizē Biznesa plānu konkursu. Pēc 25 biznesa plānu stendu un prototipu prezentācijas Starptautiskajā Skolēnu mācību uzņēmumu festivālā 8.aprīlī modes un izklaides centrā Rīga Plaza, žūrija izvēlējusies septiņus labākos biznesa plānus, kuri 7.maijā konkursa finālā sacentīsies par apmaksātu studiju vietu Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē.

 • Promocijas darbu aizstāvēšana
  Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs
  Dr.oec. Silvija Kristapsone, promocijas padomes sekretāre
  14.04.2014

  2014.gada 25. aprīlī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē (Dr.sc.administr.) aizstāvēs Anita Zaļaiskalne. Temats – „Pārmaiņu vadība profesionālās izglītības satura pilnveidošanā Latvijā”.

 • Noslēdzies otrais starptautiskais seminārs ar Ukrainas studentu piedalīšanos
  semināra dalībnieki pēc noslēguma prezentācijām
  Inese Lubāne, Ārējo sakaru koordinators LU EVF
  14.04.2014

  No 2014.gada 7. līdz 10.aprīlim LU Ekonomikas un Vadības fakultātē norisinājās jau otrais starptautiskais studentu pētnieciskais seminārs, kura ietvaros Vadības zinību studiju programmas 2.kursa studenti kopā ar studentiem no Ukrainas Nacionālās Bankas Banku Augstskolas (Ļvovā) (The UNIVERSITY of BANKING of the NATIONAL BANK of UKRAINE (LVIV)) pētīja ekonomiskās sadarbības iespējas, ārvalstu investīciju piesaistes jautājumus, finanšu sektora attīstības tendences abās valstīs.

 • Holandiešu vieslektora Akos R.Wetters lekcija par inovāciju vadīšanu

  2014. gada 12. aprīlī plkst. 9:00, 416.auditorijā Doktorantūras skolas ietvaros norisināsies holandiešu vieslektora Akos R.Wetters lekcija par inovāciju vadīšanu. Aicināti visi interesenti!