Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
 
9. septembris
16.05 - 17.35
11. novembris
16.05 - 17.35
 • Kā sākt izmantot LU Bibliotēku - informācija pirmā kursa studentiem

  Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēka kā lielākā Latvijas augstskolu bibliotēka nodrošina plašu informācijas resursu pieejamību atbilstoši LU studiju programmām un pētniecības virzieniem. Uzsākot studiju gaitas, aicinām pirmā kursa studentus no 3. septembra izmantot LU Bibliotēkas pakalpojumus!

 • Absolventa izlaiduma balle
  Zanda Nilendere
  18.07.2014

  Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte jau ceturto gadu, kopā ar fakultātes Studentu pašpārvaldi organizēja absolventa izlaiduma balli, lai nosvinētu patīkamo notikumu - universitātes pabeigšanu! Šogad EVF absolvēja 800 studenti.

 • Biznesa inkubators sadarbojas ar Rīgas Koučinga Skolu

  LU EVF Biznesa inkubators ar 2014.gada maijā ir uzsākuši sadarbību ar Rīgas Koučinga Skolu, lai atbalstītu inkubatora dalībniekus attīstīt savus projektus vislabākajā veidā, pilnveidojoties ceļā uz savu mērķi uzņēmējdarbībā.

 • LU studente iegūst atzinību Latvijas Bankas studentu darbu konkursā
  Foto: Latvijas Banka

  Aizvadītajā nedēļā Latvijas Bankā tika apbalvoti tradicionālā studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji, kurā atzinību ieguvusi arī LU studente Anastasija Zolotare.

 • Promocijas darba aizstāvēšana
  Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs
  Promocijas padomes sekretāre Dr.oec., asoc.prof. A.Batraga
  18.06.2014

  2014. gada 30. septembrī plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Ksenija Ijevļeva Tēma: „Latvijas patērētāju finanšu lietpratība mājokļu kredītu tirgū mārketinga kontekstā”.

   

 • Atskats uz konferenci „Uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstības jaunie izaicinājumi – 2014” (New Challenges of Economic and Business Development – 2014)

  No 8. līdz 10. maijam Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē (LU EVF) norisinājās ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference „Uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstības jaunie izaicinājumi – 2014” (New Challenges of Economic and Business Development – 2014).

 • Izdota pirmā monogrāfija biznesa ergonomikā
  Zanda Nilendere, EVF
  29.04.2014

  Klajā nākusi vadībzinātnes doktora, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes docenta Henrija Kaļķa monogrāfija „Biznesa ergonomikas vadība”, kurā pirmo reizi Latvijā aprakstīta ergonomikas integrācijas nepieciešamība biznesa procesu vadībā.